Eroon Post-it -tarralapuista?

Kuva: Niko Karunmaa

Kuva: Niko Karunmaa

Katja Repo
järjestötoiminnan asiantuntija Vanhempainliitosta

Halusimme Vanhempainliitossa testata InnoDuel-peliä verkossa, koska verkko- ja etäosallistuminen yleistyvät kaiken aikaa myös vanhempainyhdistyksissä. Arvokasta vapaa-aikaa halutaan käyttää ennemmin perheen kanssa olemiseen kuin kokouksiin tai koulutuspäiviin matkustamiseen, minkä vuoksi innostuimme kokeilemaan kehittämisideoiden työstämisestä suljetussa facebook-ryhmässä.

Alueellisen vanhempaintoiminnan ja Vanhempainliiton yhteistyön vahvistaminen on yksi liittomme tärkeistä painopisteistä. Tämän vuoksi päätimme kerätä InnoDuel-pelillä kehittämisideoita alueyhdistysten ja liiton keskinäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Facebook-ryhmän reilusta neljästäkymmenestä jäsenestä melkein kaikki osallistuivat peliin. Pelaajat pitivät vastaamista helppona ja hauskana, mikä osaltaan helpotti uusien ideoiden esittämistä.

 

InnoDuel toimii myös livenä

Toisen kokeilumme toteutimme liittokokouksessamme, koska halusimme jäsenistön mielipiteen vaaliohjelman teemoista.

Itse olen vannoutunut eriväristen ja -kokoisten tarralappujen suurkuluttaja, ja pienoisena yllätyksenä huomasin vaaliteemojen työstämisen onnistuvan myös mobiilisti pelaten. InnoDuel-peli oli perinteisiä ryhmätyömenetelmiä nopeampi toteuttaa eikä tulosten jälkikäsittelyyn tuhraantunut aikaa. Valokuvat Post-it -tarralapuilla toteutetuista ryhmätöistä korvautuivat voittotulosta hurraavien henkilöiden kuvilla. Pelin parhaana puolena pidän sitä, että sen avulla voi valmistella livetilanteiden ryhmätöitä ja sitouttaa osallistujia käsiteltävään asiaan jo etukäteen.

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liittoon kuuluu 1300 rekisteröityä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä, sekä 20 alueellista vanhempainyhdistystä.

Facebook
Google+
http://www.maailmanparaskoulu.fi/eroon-post-it-tarralapuista/
Twitter
LinkedIn