Innoduel tosikäytössä Kasavuoren koululla

Kasavuoren koulun oppilaat kertoivat painavan sanansa kielten opiskelun menetelmistä

Kauniaisissa sijaitsevan Kasavuoren koulun yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat kiinnostavaan kehittämishankkeeseen. He antoivat mielipiteensä parhaista tavoista opiskella vieraita kieliä ja ideoivat uusia. Kasavuoressa on jo vuosien ajan toteutettu ennakkoluulotonta opiskelun edistämistä monilla menestyksekkäillä tavoilla, kuten opiskelijavaihdoilla ja matkoilla kohdekielisiin kulttuureihin. Koulu on myös osa kansallista Unelmakoulu-projektia.

Kasavuori logo

KEHITTÄMISHANKE JA INNODUEL
Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskeleva Carita Lähdesmäki, joka on itsekin ammatiltaan kieltenopettaja, pureutuu kieltenopiskelun menetelmiin kehittäessään uutta koulutusvientituotetta. Tavoitteena on koostaa konsepti, joka auttaa kehittyvien maiden opettajia parantamaan opetuksen ja oppimisprosessin tasoa, ja siten luomaan parempia oppimistuloksia. Monissa maissa opettajien koulutus ei ole niin korkeatasoista kuin meillä Suomessa. Konseptin perustana käytetään myös viimeisimpiä opetukseen ja oppimiseen liittyviä tutkimustuloksia.

Näppäränä apuna kehittämishankkeen materiaalinkeruuvaiheessa toimi Haituva-yhtiön INNODUEL-työkalu, jonka innovatiivinen yritys tarjoaa maksutta koulujen käyttöön. Innoduelin käyttö on helppoa ja nopeaa, eikä monimutkaisia ohjeistuksia tarvita. Sen osoitti myös Kasavuoren koulun äänestys. Yhteensä 94 ysiluokkalaista sai linkin Innoduel-areenalle ja aloitti heti äänestyksen ja omien ideoiden lisäämisen.

Areenaan oli etukäteen kirjattu lyhyt johdanto: ”Hei. Millä tavalla mieluiten opiskelisit vierasta kieltä? Vertaile muiden ideoita ja jätä omat ehdotuksesi mukaan! Kiitos.” Areenaan oli myös kirjattu 24 kappaletta niin sanottuja siemenideoita, joita oli saatu aiemmin pidetystä oppilaiden ideointituokiosta. Äänestys kesti noin 15 minuuttia, ja sen aikana ehdittiin antaa n. 1800 kahta ehdotusta vertailevaa ääntä.

PALAUTE JA KIITOS
Innoduel-areenan äänestystulokset olivat valmiit heti äänestyksen päätyttyä, ja oppilaat saivat arvokkaasta panoksestaan kiitoksen sekä osallistuivat elokuvalippujen arvontaan.

VOITTAJAIDEAT
Kasavuoren koulun oppilaat pitivät matkoja niihin maihin, joissa kieltä puhutaan, parhaina tapoina oppia vierasta kieltä. Myös elokuvien katselu, musiikin kuuntelu, pelit ja tietokoneella työskentely olivat tulosten eniten ääniä saaneita ideoita. Kaikkein vähiten kannatettiin kirjan lukemista opiskeltavalla kielellä.

OPETTAJANÄKÖKULMA
Yhdeksänsien luokkien opettajat kertoivat, että koko äänestyssessio sujui ongelmitta, ja oppilaat osasivat käyttää Innoduelia omatoimisesti. Verrattuna perinteisiin kyselyihin Innoduel koettiin opettajien mielestä huomattavasti mielekkäämmäksi.

Kasavuori opet

Luokanohjaaja ja kotitalousopettaja, Annamari Aalto, pitää voittaneita ideoita loogisena, sillä Kasavuoren koulussa opintomatkat vieraisiin maihin ovat olleet suosittuja. Aalto on itsekin ollut mukana Pariisiin suuntauvilla opintomatkoilla ranskanopiskelijoiden kanssa. Ranskan kielen opettaja Tuija Kantelinen, joka opettaa myös lukion puolella, pitää matkoja autenttisiin ympäristöihin erittäin motivoivina ja opettavaisina.

Innoduel-sessiota Kasavuoressa koordinoinut englannin ja ruotsin opettaja, Marjo Kekki, näki mahdollisuuksia Innoduelinin käyttöön laajemminkin työyhteisön kehittämisessä sekä erilaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa.

MUKAAN KOKEILEMAAN!
www.maailmanparaskoulu.fi
Ota yhteyttä:
Jussi Simolin
jussi.simolin@innoduel.com
+358407471793

Facebook
Google+
http://www.maailmanparaskoulu.fi/innoduel-tosikaytossa-kasavuoren-koululla/
Twitter
LinkedIn